23-10-2019

Курзат® М - подробнее

Характеристики препарата

Производитель - DUPONT ;

Культуры: Картопля; Томати; Цибуля; Виноград;

Проблемы: Фітофтороз; Альтернариоз; Пероноспороз; Мілдью;

Вещества: Манкоцеб; Цимоксаніл;

Классы пестицидов: Дитиокарбаматы ; Прочие вещества ;

Классы пестицидов: Фунгициды;

Поставщики: Администратор;

Рейтинг: 0

Описание препарата

Новий ефективний двохкомпонентний фунгіцид для захисту широкого спектру культур, в т.ч. проти хвороб томатів, що контролює збудників фітофторозу, пероноспорозу, мілдью, альтернаріозу

Ключовi переваги

- Про­являє про­фі­лак­тич­ні, ліку­валь­ні ­та антис­по­ру­ля­цій­ні вла­сти­во­сті

- Чітко вира­же­ний стоп-е­фект – ­при застос­уван­ні ­до 1-2 ­днів ­на картоплі,  тома­тах, цибу­лі ­після почат­ку зара­жен­ня ­та 2-3 ­днів ­на виноград­ни­ках

- Забез­пе­чує рос­ли­ну жит­тє­во необхід­ни­­ми еле­мен­та­ми: мар­ган­цем ­та цин­ком

- Ефективний проти багатьох хвороб томатів та інших культур

Склад
Діюча речовиная: цимоксаніл – 45 г/кг,

манкоцеб – 680 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули

Упаковка: 10 кг; 1кг

Норма використання: 2,0 – 2,5 л/га

Норма внесения

Культура Картопля Томати Цибуля Виноград
Хвороба Фітофтороз, альтернаріоз Переноспороз Мілдью
Норма витрати, кг/га 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,3
Норма робочого розчину,     л/га 200-500 200-500 200-500 500-1500
Кратність обробок 3 обробки з інтервалом 7-14 днів
Період очікування, днів 14 14 14 30