08-08-2020

Екстракти рослин - подробнее

Рейтинг: 0

Екстракт, або витяжка – (лат. Extractum) концентрованіа витяжка із лікарської рослинної сировини або сировини тварин походження, що являє собою рухомі, в’язкі рідини або сухі маси. У медицині термін «екстракт» означає лікарську форму, приготовлену за допомогою екстрагування. Екстрагентами можуть бути вода, спирт, ефір, вуглекислота (та інші речовини у надкритичному стані), відповідно екстракти поділяють на водні, спиртові, ефірні, СО2-екстракти та інші.

До продуктів первинної переробки лікарської рослинної сировини (ЛРС) належать також: жирна олія (Oleum pіnguіa), воски (Cerae), ефірна олія (Oleum aethereum), смоли (Resіnae), камеді (Gummі), масло-смоли (Oleoresіnae), масло-камеде-смоли (Oleogummіresіnae), бальзами (Balsamum), висушений сік (Succus exsіccatus), молочний сік або латекс (Succus lacteus, Latex).

Физико-химические свойства

Розрізняють рідкі концентрати, що готують у співвідношенні 1 : 2і сухі в співвідношенні 1 : 1.Це означає, що з 1частини за масою рослинного матеріалу одержують дві об'ємні частини рід­кого концентрату або 1частину за масою сухого концентрату. При одержанні екстрактів як екстрагент використовують етанол низьких концентрацій (від 20до 40 %).Це пояснюється прагнен­ням наблизити концентрати за вмістом екстрактивних речовин до аптечних водних витяжок.

Технологія одержання рідких концентратів передбачає такі ж стадії, що і при одержанні рідких екстрактів: одержання витяж­ки з лікарської рослинної сировини, очищення витяжки, стандар­тизація. Для одержання витяжки найчастіше використовують методи, в яких не застосовують випарювання (кількість кінцево­го продукту при цьому буде вищою). Очищення витяжок зводить­ся до відстоювання і фільтрування відстояної витяжки. Стандар­тизують рідкі концентрати за тими ж показниками, що й рідкі екстракти (вмістом діючих речовин, сухим залишком, вмістом спирту або густиною, вмістом важких металів).

Сухі концентрати відрізняються від звичайних сухих екстрак­тів тим, що вміст діючих речовин у них дорівнює вмісту у вихід­ній сировині, тобто 1 : 1 (тільки для сухого концентрату конвалії він дорівнює половинній кількості 1 : 2). Отже, для приготування настоїв і відварів із сухих концентратів замість прописаної в ре­цепті кількості лікарської сировини беруть однакову за масою кількість сухого концентрату і розчиняють у розрахованому об'ємі води.

Сухі концентрати, або «концентровані сухі настої і відвари», у зарубіжній фармацевтичній літературі більше відомі під назвою «абстракти». Одна частина абстрактуможе відповідати одній (1 : 1)або 0,5 (1 : 2)частинам вихідної лікарської рослинної сировини.

Сухі концентрати одержують аналогічно сухим екстрактам.

Одержання витяжки проводять до повного виснаження сиро­вини, використовуючи найчастіше високоефективні методи (для алтейногокореня застосовують мацерацію). Для очищення витя­жок застосовують відстоювання з подальшим фільтруванням. Ви­сушування може проводитися через стадію згущування. У цьому випадку застосовують усі типи апаратів, що використовуються для упарювання витяжок. Наступне висушування проводиться у вакуум-вальцьових сушарках або вакуум-сушильних шафах при 50—60 °С. Якщо висушування проводять без стадії згущування, то застосовують розпилювальні, сублімаційні (ліофільні, молеку­лярні) сушарки.

Наповнювачі (використовують декстрин, молочний цукор або суміші) вводять під час розмелу висушеного екстракту.

Стандартизацію сухих концентратів проводять за вмістом во­логи і важких металів.

Действие на вредные организмы

Біостимулятори для рослин - це похідні з різних природних речовин, які активують природні біологічні процеси та допомагають культурам впоратися зі стресом і досягти свого максимального генетичного потенціалу з точки зору врожайності і якості. І якщо ще кілька років тому про них ніхто не чув, то зараз цей ринок стрімко розвивається в сільському господарстві, збільшуючись на 12-15% в рік.
Деякі біостимулятори містять основні гормони росту рослин, а інші способи прискорювати процеси фотосинтезу, що, відповідно, призводить до посиленого росту рослин. Існує багато категорій біостимуляторів, включаючи метаболіти і мікроби, ботанічні екстракти рослин, амінокислоти, білки і цитокініни, що ускладнює їх регулювання.

Применение

Біостимулятори також можна застосовувати на сходах, змішуватися з гербіцидами або фунгіцидами. Додавання біостимуляторів до традиційних засобів захисту рослин вважається хорошим методом підвищити працездатність суміші.

Препараты содержащие действующие вещество

Препараты