26-05-2024

Аканто Плюс® - детальніше

Ціни від постачальників

Щоб побачити пропозиції Постачальників Вам необхідно пройти Реєстрацію або увійти в Особистий кабінет

Опис препарату

Двохкомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту від хвороб сої та багатьох інших культур


Ключовi переваги

- Від­по­ві­дає най­ви­щим вимо­гам ­щодо фун­гі­цид­но­го захи­сту ­в інтен­сив­них тех­но­ло­гіях виро­щу­ван­ня проти хвороб сої, зер­но­вих, соняш­ни­ку, кукурудзи, ріпа­ку ­та цук­ро­во­го буря­ку

- Мак­си­мі­зує вро­жай­ність ­та покра­щує показ­ни­ки яко­сті вро­жаю ­за раху­нок захи­сної ­дії ­та вира­же­но­го фізіо­ло­гіч­но­го ефек­ту

- Забез­пе­чує здо­ро­вий ­ріст ­і розви­ток куль­ту­ри,  змен­шує чут­ли­вість куль­ту­ри до стре­со­вих фак­то­рів

Склад

Діюча речовина: пікоксістробін – 200 г/л,

ципроконазол – 80 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії

Класс: стробілурини + триазоли

Упаковка: 5 л (4х5л)

Норма використання: 0,5 – 1,0 л/га

Норма, л/га

Культура Озима та яра пшениця Ярий ячмінь Ріпак

Соя

Соняшник

Цукрові буряки

Кукурудза

Рис

Спектр дії

Борошниста роса

Іржа, види

Септоріоз листя і колосу

Піренофороз

Темно-бура плямистість

Альтернаріоз

Кладоспоріоз

Фузаріоз колосу

Плямистості листя:

-сітчаста

-темно-бура

-смугаста

-облямівкова

Борошниста роса

Карликова іржа

Септоріоз

 

Склеротиніоз

Альтернаріоз

Циліндроспоріоз

Пероноспороз

Склеротиніоз

Альтернаріоз

Сіра гниль

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Септоріоз

Антракноз

Аскохітоз

Борошниста роса

Церкоспорельоз

Борошниста роса

Несправжня борошниста роса

Рамуляріоз

Іржа

Гельмінтоспоріоз

Іржа

Пелярікуріоз

Норма витрати 0,5-0,75 л/га 0,5-0,75 л/га 0,5-1,0 л/га 0,5-0,75 л/га 0,5-0,75 л/га 0,5-1,0 л/га
Спосіб та час обробки Т1/Т2/Т3 Т1/Т2 Цвітіння-початок утворення стручків Т1/Т2 Т1/Т2 Т1/Т2