23-01-2021

Гібридний ячмінь ХАЙВІДО — нова ера у вирощуванні ячменю озимого

ОДНИМ ІЗ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ, ЯКЕ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ КОМПАНІЯ «СИНГЕНТА», Є ДОПОМОГА ВИРОБНИКАМ С.‑Г. ПРОДУКЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР. САМЕ ТОМУ НАШІ ФАХІВЦІ РОЗРОБИЛИ ІННОВАЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ ПІД НАЗВОЮ «ХАЙВІДО», ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ОТРИМАТИ ВИСОКИЙ І СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО. ЇЇ КЛЮЧОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Є ГІБРИДНЕ НАСІННЯ І СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЙОГО ВИРОЩУВАННЯ.

«Сингента» — це перша і єдина компанія, якій вдалося здійснити гібридизацію ячменю озимого. На сьогоднішній день гібриди даної культури успішно вирощуються і користуються попитом у фермерів у всіх агрокліматичних зонах Європи. Зокрема, в таких країнах, як Англія, Німеччина, Польща, технологія «Хайвідо» плідно використовується уже понад 10 років, що дозволило суттєво підвищити врожайність ячменю озимого. Починаючи з 2015 року пересвідчитися в ефективності даної технології та високій продуктивності гібридів ячменю озимого мають можливість і вітчизняні господарства. Відповідно до наших спостережень за період 2016 та 2017 років вирощування гібридів ячменю як елемента технології «Хайвідо» дозволяло підвищити врожайність даної культури в середньому на 18 %, порівняно з вирощуванням традиційних сортів.

За рахунок чого досягається підвищення врожайності? Відповідь на це запитання слід шукати в особливостях гібридів ячменю озимого, а саме в:

• потужній кореневій системі, яка дозволяє рослинам використовувати вологу та поживні речовини з глибших ґрунтових шарів;

• дуже високому коефіцієнтові продуктивного кущіння, що дозволяє отримати більшу кількість продуктивних стебел;

• потужному листковому апаратові, міцному стеблі й добре розвиненому колосові.

Звісно, перелічені вище особливості гібридів ячменю потребують нових підходів для їх вирощування. З огляду на це фахівці компанії «Сингента» розробили низку технологічних рекомендацій, які, власне, є невід’ємною частиною технології «Хайвідо». Загалом відзначають 4 обов’язкові елементи успішного вирощування гібридів ячменю озимого.

Перший — норма і строки висіву. Завдяки високому коефіцієнтові кущіння гібриди ячменю вирізняються відмінними компенсаційними якостями й чудово використовують додаткову площу живлення. Тому дуже важливо не загущувати посіви: оптимальна густота стояння становить 1,8–2,6 млн рослин на 1 га залежно від строків та умов посіву. Крім того, гібриди ячменю характеризуються повільними темпами росту на початкових етапах росту й розвитку, тому їх висів слід проводити на 10–14 днів раніше порівняно з рекомендованими строками.

① Оптимізація норм та строків висіву

② Раннє підживлення азотними добривами, роздрібнене їх внесення

 Внесення регуляторів росту

④ Внесення фунгіцидів для захисту листкової поверхні від хвороб

Другий елемент — обов’язкове проведення ранньовесняного підживлення. Оскільки гібридам ячменю озимого притаманні надзвичайно швидкі темпи росту після відновлення весняної вегетації, в даний період дуже важливо якомога раніше забезпечити рослини необхідною кількістю азоту для формування повноцінних пагонів, активного розвитку біомаси й кореневої системи. Тому по мерзлоталому ґрунтові слід вносити не менше як 30 % від запланованої кількості азотних добрив. У разі слабкого розвитку рослин, зумовленого несприятливими погодними умовами в осінньо‑зимовий період, доцільно підвищувати норму азотних добрив до рівня 40–45 % від загально запланованої. Слід наголосити на тому, що гібриди ячменю озимого не потребують вищих норм добрив, а система їх внесення повинна розроблятися з огляду на вміст елементів живлення в ґрунті та запланований рівень урожайності.

Третій елемент — застосування регуляторів росту. Зокрема, осіннє внесення препарату Моддус у фазі ВВСН 21–23 покращує розвиток кореневої системи і сприяє збереженню продуктивних стебел під час перезимівлі. Оскільки гібриди ячменю формують потужну вегетативну масу, для зниження ризику полягання навесні слід вносити препарат Моддус у фазу ВВСН 30–31. Для кращого ретардантного ефекту доцільно вносити Моддус у бакових сумішах із препаратами на основі хлормекватхлориду. Варто також зауважити, що внесення препарату Моддус у фазу ВВСН 37 суттєво підвищує стійкість рослин до поникання колосу, що є особливо актуальним у зв’язку з тим, що кількість зерен у колосі гібридів ячменю є на 10 % вищою, ніж у звичайних сортів.

  РОЗВИТОК РОСЛИН
(під час відновлення вегетації)
ЧАСТКА АЗОТНИХ ДОБРИВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ЗАПЛАНОВАНОЇ КІЛЬКОСТІ, %
Підживлення по мерзлоталому
ґрунту
Підживлення в фазу кущіння —
початок виходу в трубку
Умови з достатнім
вологозабезпеченням
Слабкий розвиток 45 55
Нормальний розвиток 35 65
Перерослі рослини 25 75
Посушливі умови Слабкий розвиток 70 30
Нормальний розвиток 60 40
Перерослі рослини 50

50

Четвертий елемент — захист листкової поверхні рослин від хвороб. Гібриди ячменю формують потужний і добре розвинений листковий апарат. Незважаючи на високу резистентність більшості гібридів до ринхоспоріозу та сітчастої плямистості, водночас досить часто вони схильні до ураження бурою іржею.

Саме тому система захисту рослин повинна забезпечувати надійний і довготривалий захист від листкових хвороб, щоб максимально підвищити дію фотосинтезу протягом вегетації.

На жаль, наш досвід показує, що досить часто господарства не завжди враховують важливість дотримання вищеперелічених елементів. Однак результати багаторічних досліджень доводять, що максимальний ефект від вирощування гібридів озимого ячменю можливо одержати, лише враховуючи їх особливості та дотримуючись розроблених рекомендацій. Тому ми переконані, що отримана середня прибавка врожайності на рівні 18 % у майбутньому може бути суттєво покращена.

Традиційно особливу увагу фахівці компанії «Сингента» приділяють вивченню адаптивності гібридів будь‑яких культур до умов вирощування у різноманітних регіонах України. Не є винятком і гібриди ячменю озимого. Враховуючи такі важливі характеристики, як зимостійкість та посухостійкість, які диктуються вимогами основних регіонів, де вирощується ячмінь озимий, дослідниками компанії «Сингента» на основі результатів багаторічних дослідів були відібрані гібриди Вутан і Галатіон, як такі, що чудово реалізовують свій потенціал в умовах України. Дані гібриди мають увесь комплекс господарсько‑цінних ознак для їх успішного використання українськими виробниками с.‑г. продукції та будуть запропоновані для реалізації в сезоні 2018 року.