25-09-2020

Галаксі® Ультра - подробнее

Характеристики препарата

Производитель - Crop Science Bayer ;

Культуры: Соя;

Проблемы: Однорічні дводольні бур’яни;

Вещества: Бентазон; Ацифлуорфен;

Классы пестицидов: Бензотиадиазоны ; Дифиниловые эфиры ;

Классы пестицидов: Гербициды;

Поставщики: Администратор;

Рейтинг: 3

Описание препарата

Гербіцид контактно-системної дії для боротьби з однорічними дводольними бур’янами в посівах сої.

Галаксі® Ультра — гербіцид контактно-системної дії що дозволяє ефективно контролювати різні види однорічних дводольних бур’янів у посівах сої. 

Діюча речовина: Бентазон, 352,4 г/л + Ацифлуорфен, 161,7 г/лПрепаративна форма: розчинний концентратМеханізм дії:
Ацифлуорфен — має чітко виражену контактну та системну дії, селективний, абсорбується листками та коріннями, може рухатись по рослині. Інгібує фермент, який приймає участь у синтезі хлорофілу. Загибель бур’янів відбувається внаслідок руйнування їх клітинної мембрани.

Бентазон — має контактну дію, поглинається листом в місці попадання, блокує фотосинтетичний транспорт электронів, внаслідок цього переривається асиміляція СО2, рослина зупиняється в рості, руйнується клітинна мембрана що в подальшому призводить до загибелі.

Норма внесения

Культура Шкідливий об’єкт Норма витрати, л/га Макс. обробок Спосіб, час обробок, обмеження
Соя Однорічні дводольні бур’яни 1,5–2,0 1 Обприскування посівів у фазу 1–4 справжніх листків культури і ранні фази росту бур’янів