22-04-2021

Карібу® - подробнее

Характеристики препарата

Производитель - FMC ;

Культуры: Цукровий буряк;

Проблемы: Паслен черный; Подмаренник цепкий;

Вещества: Трифлусульфурон-метил;

Классы пестицидов: Сульфонилмочевины ;

Классы пестицидов: Гербициды;

Поставщики: Администратор;

Рейтинг: 0

Описание препарата

Діюча речовина
трифлусульфурон-метил, 500 г/кг
Препаративна форма
водорозчинні гранули

Характеристика препарату

   • Ефективний контроль проблемних бур’янів: видів щириці, гірчаків, пасльону чорного, підмаренника чіпкого
та бур’янів родини капустяні
   • Незамінний партнер для бакових сумішей
   • Висока селективність до культури
   • Технологічна гнучкість

У 2015 році на українському ринку з’явилась нова формуляція Карібу® – водорозчинні гранули. Карібу® В.Г. призначений для того, щоб замінити класичний Карібу® і має цілий ряд переваг перед попередньою формуляцією (змочуваним порошком). Чисельні досліди, що проводились при порівнянні Карібу® і Карібу® В.Г. виявили підвищену ефективність Карібу® В.Г. у контролі таких бур’янів, як щириця звичайна, гірчак почечуйний, паслін чорний.

Рекомендації до застосування
Карібу® поглинається переважно листям, а також коренями бур’янів. Таким чином, препарат має системну та частково ґрунтову активність. Потрапивши в рослину, він переноситься у точки росту, та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст.

Норма внесення:
30 г/га Карібу® + 200 мл/га ПАР Тренд® 90

Спосіб внесення:
Карібу® вноситься за допомогою добре відкаліброваного штангового обприскувача з нормою робочої рідини 200-300 л/га. Рівномірне обприскування та повне покриття бур’яну є суттєвими факторами, які впливають на активність гербіциду.

Строки внесення
Бур’яни:
Більшість бур’янів найкраще знищуються, якщо препарат використовується у період від стадії сім’ядолі до стадії 2-х листків. Деякі бур’яни, такі як гірчиця польова (Sinapis arvensis) та проростки соняшнику (Volunteer sunflower), чутливі до препарату до стадії 6-ти листків. Внесення на пізніших стадіях буде менш ефективним, деякі бур’яни не будуть знищені, а лише зупиняться у своєму рості.

Стадія росту культури:
Препарат використовують 2–3 рази, починаючи з того моменту, коли з’явиться 70% сходів буряків, до того, як культура закриє міжряддя. Карібу® є безпечним для всіх видів буряків на будь-якій стадії росту за умови, що буряки не перебувають у стані стресу. Оптимальна температура для обприскування – +15+25°С під час внесення та декількох годин після нього. Якщо температура вища 25°С або нижча 10°С протягом 3–5 годин після внесення, швидкість метаболізму в культурі зменшується. Це може призвести до тимчасового пожовтіння
листя буряків. Ці симптоми зникаються протягом 10 днів, не впливаючи на подальший розвиток культури, врожай та вміст цукру.

Завжди додавайте ПАР Тренд® 90 для проведення обприскування, незважаючи на те, чи використовується препарат сам, чи у баковій суміші з іншими гербіцидами!

Норма внесения

Культура        
Норма  витрати,   л/га                     

Спектр дії                                              

Фаза внесення         
Кратність обробок за сезон
Цукрові буряки 30 г/га + Тренд® 90 0,1% Проблемні бур’яни: щириця
(види), гірчаки, паслін чорний, підмаренник чіпкий та капустяні бур’яни
Поява 70% сходів
буряків – змикан-
ня міжрядь
2-3 за сезон