22-04-2021

Карібу®Дуо Актив - подробнее

Характеристики препарата

Производитель - FMC ;

Культуры: Цукровий буряк;

Проблемы: Дводольні бур’яни;

Вещества: Трифлусульфурон-метил; Ленацил;

Классы пестицидов: Сульфонилмочевины ; Урацилы ;

Классы пестицидов: Гербициды;

Рейтинг: 0

Описание препарата

Діюча речовина
трифлусульфурон-метил, 71 г/кг, ленацил, 714 г/кг
Препаративна форма
водорозчинні гранули

Карібу®Дуо Актив – новітній післясходовий гербіцид для контролю багатьох дводольних бур’янів у посівах цукрового буряку із пролонгованою грунтовою дією. Містить у своєму складі дві діючі речовини різних хімічних класів: трифлусульфурон та ленацил. Ленацил розширює спектр контрольованих бур’янів, надає продукту грунтову дію, стримує нові хвилі бур’янів при наявності грунтової вологи. Висока селективність до культурної рослини, широке вікно застосування, синергізм у сумішах із препаратами бетанальної групи.

Характеристика препарату

   • Зручний у застосуванні — вдосконалена гранульована формуляція (в.г.), що не потребує попереднього змішування
   • Високоефективне комплексне рішення за рахунок ґрунтової та листкової дії
   • Розширення можливостей захисту: покращена дія на проблемні бур’яни, в т.ч. лободу білу та види гірчаків
   • Оптимальний вибір для складних польових ситуацій
   • Трифлусульфурон-метил належать до класу сульфонілсечовин, системної дії, поглинається переважно листям, а також коренями бур’янів. Потрапивши до рослини, діюча речовина переміщується до точок росту та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст та розвиток бур’янів.
   • Ленацил — сильнодіючий інгібітор фотосинтезу у бур’янів. Діюча речовина потрапляє в рослини через кореневу систему, завдяки цьому забезпечується пролонгована захисна дія, що стримує появу нових хвиль бур’янів.

Рекомендації до застосування
Карібу® Дуо Актив є високоселективним до цукрових буряків, використовується як самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами (за умови застосування згідно рекомендацій).
При виборі партнеру слід враховувати видовий спектр бур’янів, фазу їх розвитку та погодні умови. В кожному конкретному випадку слід провести попередній тест на сумісність та обробити невелику ділянку поля.
В разі використання Карібу® Дуо Актив з іншими герібіцидами обов’язково ознайомтеся з регламентом їх застосування.
Для досягнення кращого результату рекомендовано проводити щонайменш дві послідовні обробки гербіцидом Карібу® Дуо Актив.

Вдосконалений контроль

Карібу® Дуо Актив — це покращена концепція комплексного післясходового захисту цукрових буряків для звичайних та особливо проблемних польових ситуацій. Карібу® Дуо Актив з одного боку, забезпечить вдосконалений контроль розширеного спектру бур’янів, наявних у полі (як самостійно, так і в бакових сумішах), а з іншого боку, завдяки “нагнітанню” ґрунтового компоненту забезпечить пролонговану ґрунтову дію. Така особливість препарату є особливо актуальною у середині вегетації культури за появи наступних хвиль забур’янення, а також на зріджених посівах.

Карібу® Дуо Актив можна застосовувати до трьох разів за сезон, починаючи з фази сім’ядолей цукрових буряків і до періоду, коли культура закриє міжряддя. Рекомендовано дві або три послідовні обробки, за появи нової хвилі бур’янів. Дві-три обробки забезпечать достатню кількість ленацилу для ефективної дії препарату через ґрунт і листя (у разі випадання опадів), і водночас відсутності післядії на наступні культури сівозміни.

Норма внесения

Т1
T2                  
 
T3                                           
Карібу® Дуо Актив
(150-200 г/га) +
ПАР Тренд® 90 (0,1%) 
Карібу® Дуо Актив
(200 г/га) +
ПАР Тренд® 90 (0,1%)
Карібу® Дуо Актив
(200 г/га) +
ПАР Тренд® 90 (0,1%)
+ Партнер (гербіциди на основі
десмедифаму, фенмедифаму,
+/- етафумезату)
+ Партнер (гербіциди на основі
десмедифаму, фенмедифаму,
+/- етафумезату, +/- ленацилу)
+ Партнер (гербіциди на основі
десмедифаму, фенмедифаму,
+/- етафумезату, +/- ленацилу)