14-10-2019

ФАСКОРД®, КЕ - подробнее

Характеристики препарата

Производитель - CHEMISCHE GUTER AG ;

Культуры: Озима пшениця; Пшениця яра; Ячмінь ярий; Ячмінь озимий; Горох; Картопля; Озимый рапс; Ріпак ярий;

Проблемы: Клоп шкідлива черепашка; Блошки; Цикадки; Тля; Трипсы; П’явиці; Горохова зернівка; Ріпаковий квіткоїд ; Хрестоцвітні блішки; Колорадский жук;

Вещества: Альфа-циперметрин;

Классы пестицидов: Пиретроиды ;

Классы пестицидов: Инсектициды и акарициды сельскохозяйственные;

Рейтинг: 0

Описание препарата

100 г/л альфа-циперметрину

Рекорд сили та швидкості дії!

Високоефективний контактно-шлунковий інсектицид з групи синтетичних піретроїдів для боротьби з широким спектром шкідників на пшениці, ячмені, картоплі, цукровому буряку, та інших сільськогосподарських культурах

Широкий спектр дії
Висока швидкість токсичної дії — миттєва загибель шкідників
Висока ефективність препарату за рахунок підвищеного вмісту активних ізомерів
Подовжений термін захисної дії в порівнянні з іншими піретроїдами
Низька вартість інсектицидного захисту
Відмінна сумісність в бакових сумішах з іншими інсектицидами
Один з найбільш ефективних та економічних інсектицидів
Препаративна форма

Концентрат емульсії, що містить  100 г/л альфа-циперметрину.

Механізм дії

Фаскорд, КЕ – синтетичний піретроїдний несистемний з контактно-шлунковою дією інсектицид. Діюча речовина, альфа-циперме-трин – це рацемічна суміш двох ізомерів ципе-рметрину з активністю в 2-3 рази вищою, ніж похідні речовини.

Альфа-циперметрин – ефективно, за низької гектарної норми витрати, уражує центральну і периферійну  нервову систему шкідників, призводячи до швидкої їх загибелі.

Швидкість дії

Швидкість токсичної дії висока,

Період захисної дії

7-10 днів в залежності від виду шкідника та погодних умов.

Спектр контактної дії

Стеблові мухи, клоп шкідлива черепашка, блішки, по­пелиці, цикадки, трипси, п'явиці, колорадський жук, бурякова попелиця, бурякова мінуюча муха, горохова зернівка, горохова плодожерка, горохова попелиця, довгоносики, клопи, саранча та інші.

Можливість виникнення резистентності

Для попередження виникнення резистен-тності рекомендується:

- чергування препарату з інсектицидами інших хімічних груп та іншим механізмом дії

- користуватись баковими сумішами з інсектицидами інших хімічних груп та іншим механізмом дії

Сумісність з іншими пестицидами

Сумісний з більшістю інсектицидів і фунгі-цидів. Перед широкомасштабним застосу-ванням необхідно переві­ряти на хімічну й біологічну сумісність із конкретним препа-ратом у рекомендованих дозах.

Рекомендовані бакові суміші

Для розширення спектру контролю над шкідниками, для посилення сили дії з «нокаут-ефектом», з метою  попередження виникнення резистентності та подовження захисної дії від шкідників, рекомендується використовувати бакові суміші з фосфорорганічними інсектицидами або імідоклопридом.

Однією з таких сумішей котра на сьогодні є однією з найбільш економічно обґрунтованих та з високою біологічною ефективністю за відсутності є суміш інсектицидів:  Фаскорд, КЕ + Імідор, ВРК

Фітотоксичність

При застосуванні в рекомендованих дозах фітоток­сичної дії не виявлено.

Клас небезпеки

2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна

Гарантійний термін зберігання

3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л

Норма внесения

Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Пшениця

Стеблові мухи

0,1-0,15

Обприскування сходів

Клоп шкідлива черепашка

Обприскування в період вегетації

Блішки, цикадки, попелиці, трипси, п'явиці

0,1

Ячмінь

П'явиця, попелиці, блішки

0,1

Горох

Зернівка горохова, попелиці, трипси

0,1

Ріпак

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки

0,1-0,15

Картопля

Колорадський жук

0,07-0,1